aardbodem

PostgreSQL

Import van Drupal backup

Een dump van een Drupal database kan gemaakt worden met pg_dump:

pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -d <database> --format=plain --no-owner --inserts --encoding=UTF8 -f <database>-dump.sql

Een nieuwe database kan aangemaakt worden door:

createdb -h localhost -p 5432 -U postgres --encoding=UTF8 --owner=<database owner> -e <database>

Een restore kan gedaan worden in de nieuwe database door:

psql -h localhost -p 5432 -U <database owner> -d <database> -f <database>-dump.sql > restore-db.log 2>&1