aardbodem

Tips

Import van Drupal backup

Een dump van een Drupal database kan gemaakt worden met pg_dump:

pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -d <database> --format=plain --no-owner --inserts --encoding=UTF8 -f <database>-dump.sql

Een nieuwe database kan aangemaakt worden door:

createdb -h localhost -p 5432 -U postgres --encoding=UTF8 --owner=<database owner> -e <database>

Een restore kan gedaan worden in de nieuwe database door:

psql -h localhost -p 5432 -U <database owner> -d <database> -f <database>-dump.sql > restore-db.log 2>&1

Lege body bij edit

Ingediend door john op ma, 18-04-2016 / 22:04

Het kan voorkomen dat edit pagina's een lege body laten zien. Probleem trad hier op na installatie van een custom feature voor de foto albums. Oplossing zat in het uitvoeren van de volgende update query:

update field_data_body set language = 'nl' where language like 'und' and entity_id in (select nid from node where language like 'nl');

 

Tags

Tar

Folder in archief zetten:

tar -zcvf archive-name.tar.gz folder-name

--exclude "/pad/naar/folder/"

Inhoud bekijken van archief:

tar -ztvf archive-name.tar.gz

Uitpakken van archief:

tar -zxvf archive-name.tar.gz [-C uitpak-folder]