aardbodem

SSL

Verwijderen van host uit ~/.ssh/known_hosts:

ssh-keygen -R hostname