aardbodem

Installeren GDAL met PIP

GDAL kan in een virtualenv geïnstalleerd worden op 2 manieren:

Volgens https://pywps.readthedocs.io/en/master/install.html#dependencies-and-re… door het meegeven van bepaalde opties aan het pip commando:

$ pip install GDAL==1.10.0 --global-option=build_ext --global-option="-I/usr/include/gdal"

De andere manier is te vinden op https://gis.stackexchange.com/questions/28966/python-gdal-package-missi… en gebruikt een aantal environment variabelen:

export CPLUS_INCLUDE_PATH=/usr/include/gdal
export C_INCLUDE_PATH=/usr/include/gdal
pip install gdal

PyWPS werkt alleen onder Python 2.7, 3.3 of hoger.