aardbodem

Water

Kranen voor koud (schoon of grijs) of warm water.

Water wordt opgewarmd door de zonnecollector en electrische naverwarming.

Vuistregels voor de bepaling van de benodigde capaciteit kunnen zijn (volgens Technea):

  • 30 l/dag/persoon
  • per persoon 1,2 m2 (netto) vacuümbuis collectoroppervlakte
  • zonneboiler minimaal 2x zo groot als dagelijkse behoeft

Resultaat: 2 collectoren met in totaal 5,4 m2 oppervlakte, boiler van 300 l, expansievat 12 l.

Warm water is voorzien voor de waterpunten in de badkamer, de keuken (aanrecht en vaatwasser).

Subsidie is verkrijgbaar voor zonneboilers en is ongeveer 0.5 EURO/kWh. Een jaarcapaciteit van 1400 kWh komt overeen met ca 5 GJ. Bij de berekening van het huis is uitgegaan van 6.6 GJ voor warm tapwater, dus 1833 kWh.

Grijs (regen) water wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen en de planten water te geven. Daarvoor zijn tappunten in kas en op elke verdieping nodig. In meterkast moet geschakeld kunnen worden tussen grijs water of leidingwater voor die punten. Als pomp zal een hydrofoorpomp nodig zijn met een drukvat, bijvoorbeeld de DAB Aquajet-Inox 82M (zie http://www.waterpompshop.nl/dab-aquajet-inox-82-m-hydrofoorpomp). Een hydrofoorpomp moet geplaatst worden op een droge plek, met een omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 40°C, waarbij de motor voldoende koeling kan krijgen. Een alternatief zou een zgn actieve bronpomp kunnen zijn; deze is ook stiller omdat ie in het water geplaatst wordt.