aardbodem

Dak

Het dak bestaat zowel uit ramen voor nokluchting, als kouddakplaten van 1 mm dik (9,35 kg/m2). De platen zijn slechts 19 mm hoog zodat ze in de nokluchting aansluiten. Als geschikte types zijn er dan platen als SAB 19KD/1050 en VD 19KD/1050 of misschien VD 19KD/1090.

Opvallend dat gehard glas een gewicht heeft van 2,5 kg/m2/mm dus al bij 4 mm dikte zwaarder zou zijn dan staal.

Vuistregels voor hemelwaterafvoer:

  • minimaal 1 dakafvoer per 100 m2
  • Onderlinge afstand tussen 2 dakafvoeren moet beperkt blijven tot 10 à 20 meter.
  • Plaats dakafvoer minimaal 1 meter vanaf hoek van de dakopstanden.
  • max regenintensiteit is 1,8 liter/(minuut, m2) (108 mm/uur)
  • dus voor (helft) 47m2 dakoppervlakte: max 85 liter/minuut
  • regel: diameter HWA 80 mm  is goed voor 117 l/min, 100 mm voor 210 l/min

Voor afvoer van regenwater naar de regenwaterput moet rekening gehouden worden met de overloop door bijvoorbeeld bladvangers onderaan de regenpijpen en bij het mangat van de put.

De jaarlijkse neerslag bij 800 mm/jaar op 94 m2 geeft 75 m3 water.